SÜGB zertifizierte Werke

Werke

BELREBA AG
Aesch
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02105
Zertifiziert seit: 13.05.2011
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Aesch
Produkt: Splittmastixasphalt
Zertifikatsnummer: 02106
Zertifiziert seit: 13.05.2011
Norm: EN 13108-5:2006/AC:2008
Aesch
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 02107
Zertifiziert seit: 13.05.2011
Norm: EN 13108-8:2005
Aesch
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 02817
Zertifiziert seit: 13.05.2011
Norm: VSS 40 436:2019
Beton AG Basel
Basel
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03132
Zertifiziert seit: 22.04.2008
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Holcim (Schweiz) AG
Füllinsdorf
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03238
Zertifiziert seit: 25.10.2017
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Holcim Kies und Beton AG, Zürich
Aesch
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03239
Zertifiziert seit: 26.01.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Birsfelden
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03236
Zertifiziert seit: 04.07.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Birsfelden
Produkt: Mörtel
Zertifikatsnummer: 01900
Zertifiziert seit: 14.01.2019
Norm: EN 998-2:2016
Birsfelden
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02877
Zertifiziert seit: 22.09.2020
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Thürnen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03237
Zertifiziert seit: 11.12.2007
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Iff AG
Hölstein
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03428
Zertifiziert seit: 11.12.2007
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Karl Meyer-Spinnler AG
Muttenz
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 01905
Zertifiziert seit: 08.01.2013
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Muttenz
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01800
Zertifiziert seit: 15.11.2016
Norm: SN EN 13242
Muttenz
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03377
Zertifiziert seit: 15.11.2016
Norm: SN EN 13285:2021
Muttenz Auhafenstrasse BW1
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03376
Zertifiziert seit: 08.01.2013
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Muttenz Hardstrasse BW2
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03378
Zertifiziert seit: 27.01.2015
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
RCW Recycling Center Wannen AG
Pratteln
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01820
Zertifiziert seit: 23.03.2015
Norm: SN EN 13242
Pratteln
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03151
Zertifiziert seit: 23.03.2015
Norm: SN EN 13285:2021
RMZ Recycling und Mineralstoffzentrum GmbH
Zwingen
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02720
Zertifiziert seit: 20.09.2018
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Zwingen
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01920
Zertifiziert seit: 11.02.2019
Norm: SN EN 13242
Zwingen
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03025
Zertifiziert seit: 11.02.2019
Norm: SN EN 13285:2021
STRABAG AG
Belagswerk Sternenfeld, Birsfelden
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02142
Zertifiziert seit: 11.10.2012
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Belagswerk Sternenfeld, Birsfelden
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 02144
Zertifiziert seit: 11.10.2012
Norm: SN EN 13108-8:2005
Belagswerk Sternenfeld, Birsfelden
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 02821
Zertifiziert seit: 11.10.2012
Norm: VSS 40 436:2019
Belagswerk Sternenfeld, Birsfelden
Produkt: Splittmastixasphalt
Zertifikatsnummer: 03073
Zertifiziert seit: 28.04.2022
Norm: EN 13108-5:2006/AC:2008
Surer UPREC AG
Muttenz
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 03149
Zertifiziert seit: 05.08.2022
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Muttenz
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03150
Zertifiziert seit: 05.08.2022
Norm: SN EN 13285:2021
Ziegler AG
Füllinsdorf
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03008
Zertifiziert seit: 19.01.2022
Norm: SN EN 13242
Füllinsdorf
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 03009
Zertifiziert seit: 19.01.2022
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Füllinsdorf
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03101
Zertifiziert seit: 19.01.2022
Norm: SN EN 13285:2021