SÜGB zertifizierte Werke

Werke

BELREBA AG
Aesch
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02105
Zertifiziert seit: 13.05.2011
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Aesch
Produkt: Splittmastixasphalt
Zertifikatsnummer: 02106
Zertifiziert seit: 13.05.2011
Norm: EN 13108-5:2006/AC:2008
Aesch
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 02107
Zertifiziert seit: 13.05.2011
Norm: EN 13108-8:2005
Aesch
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 02817
Zertifiziert seit: 13.05.2011
Norm: VSS 40 436:2019
Beton AG Basel
Basel
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02404
Zertifiziert seit: 22.04.2008
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Holcim (Schweiz) AG
Füllinsdorf
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02455
Zertifiziert seit: 25.10.2017
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Holcim Kies und Beton AG, Zürich
Aesch
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02452
Zertifiziert seit: 26.01.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Birsfelden
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02454
Zertifiziert seit: 04.07.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Birsfelden
Produkt: Mörtel
Zertifikatsnummer: 01900
Zertifiziert seit: 14.01.2019
Norm: EN 998-2:2016
Birsfelden
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02877
Zertifiziert seit: 22.09.2020
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Thürnen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02453
Zertifiziert seit: 11.12.2007
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Iff AG
Hölstein
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02031
Zertifiziert seit: 11.12.2007
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Karl Meyer-Spinnler AG
Muttenz
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 01905
Zertifiziert seit: 08.01.2013
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Muttenz
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische / Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01800
Zertifiziert seit: 15.11.2016
Norm: EN 13242 / SN EN 13285 / SN 670 119-NA
Muttenz Auhafenstrasse BW1
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02700
Zertifiziert seit: 08.01.2013
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Muttenz Hardstrasse BW2
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02699
Zertifiziert seit: 27.01.2015
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
RCW Recycling Center Wannen AG
Pratteln
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische / Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01820
Zertifiziert seit: 23.03.2015
Norm: EN 13242 / SN EN 13285 / SN 670 119-NA
RMZ Recycling und Mineralstoffzentrum GmbH
Zwingen
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02720
Zertifiziert seit: 20.09.2018
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Zwingen
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01920
Zertifiziert seit: 11.02.2019
Norm: SN EN 13242
Zwingen
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03025
Zertifiziert seit: 11.02.2019
Norm: SN EN 13285:2021
STRABAG AG
Belagswerk Sternenfeld, Birsfelden
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02142
Zertifiziert seit: 11.10.2012
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Belagswerk Sternenfeld, Birsfelden
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 02144
Zertifiziert seit: 11.10.2012
Norm: EN 13108-8:2005
Belagswerk Sternenfeld, Birsfelden
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 02821
Zertifiziert seit: 11.10.2012
Norm: VSS 40 436:2019
Belagswerk Sternenfeld, Birsfelden
Produkt: Splittmastixasphalt
Zertifikatsnummer: 03073
Zertifiziert seit: 28.04.2022
Norm: EN 13108-5:2006/AC:2008
Ziegler AG
Füllinsdorf
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische / Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03008
Zertifiziert seit: 19.01.2022
Norm: EN 13242 / SN EN 13285 / SN 670 119-NA
Füllinsdorf
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 03009
Zertifiziert seit: 19.01.2022
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008