SÜGB zertifizierte Werke

Werke

Foser AG
Balzers
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 01849
Zertifiziert seit: 24.08.2011
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Balzers
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03274
Zertifiziert seit: 24.08.2011
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Gebr. Hilti AG
Schaan
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01776
Zertifiziert seit: 14.07.2010
Norm: SN EN 13242
Schaan
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03110
Zertifiziert seit: 14.07.2010
Norm: SN EN 13285:2021
Schaan
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02313
Zertifiziert seit: 25.09.2017
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Schaan
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03111
Zertifiziert seit: 25.09.2017
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021