SÜGB zertifizierte Werke

Werke

Lachat SA
Asuel
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01197
Zertifiziert seit: 17.03.2016
Norm: SN EN 206
Asuel
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00952
Zertifiziert seit: 22.04.2016
Norm: SN EN 12620:2002
Asuel
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 00953
Zertifiziert seit: 22.04.2016
Norm: SN EN 13043:2002
Asuel
Produkt: mélanges bitumineux
Zertifikatsnummer: 00839
Zertifiziert seit: 14.04.2015
Norm: SN 640 431-21
Courtételle
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00958
Zertifiziert seit: 31.05.2010
Norm: SN EN 206
Courtételle
Produkt: mélanges bitumineux
Zertifikatsnummer: 00840
Zertifiziert seit: 14.04.2015
Norm: SN 640 431-21
Glovelier
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 00954
Zertifiziert seit: 22.04.2016
Norm: SN 670 119-NA
Matériaux Sabag SA
Carrière de Courrendlin
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 01854
Zertifiziert seit: 27.11.2018
Norm: SN 670 119-NA
Delémont
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01150
Zertifiziert seit: 07.01.2011
Norm: SN EN 206
Delémont
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 01255
Zertifiziert seit: 28.11.2017
Norm: SN EN 12620:2002
Parietti et Gindrat SA
Porrentruy
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01229
Zertifiziert seit: 14.09.2017
Norm: SN EN 206