SÜGB zertifizierte Werke

Werke

Betosa SA
Orsières
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03184
Zertifiziert seit: 27.09.2022
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
BEWO Belagswerk Oberwallis
Visp
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02255
Zertifiziert seit: 09.06.2009
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Visp
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 02256
Zertifiziert seit: 09.06.2009
Norm: SN EN 13108-8:2005
Visp
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 03148
Zertifiziert seit: 05.08.2022
Norm: VSS 40 436:2019
BHL Béton SA
Sion
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03283
Zertifiziert seit: 24.11.2011
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Brigger Bau AG
Grächen
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 02000
Zertifiziert seit: 31.07.2015
Norm: SN EN 13242
Grächen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02001
Zertifiziert seit: 31.07.2015
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Grächen
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03369
Zertifiziert seit: 31.07.2015
Norm: SN EN 13285:2021
Carrière de l'Aboyeu
Collonges
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02123
Zertifiziert seit: 09.06.2009
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
ChablAsphalte SA
Massongex
Produkt: enrobés bitumineux
Zertifikatsnummer: 02291
Zertifiziert seit: 14.06.2019
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Massongex
Produkt: asphalt coulé routier
Zertifikatsnummer: 02292
Zertifiziert seit: 14.06.2019
Norm: EN 13108-6:2006/AC:2008
Massongex
Produkt: agrégats d'enrobés
Zertifikatsnummer: 02293
Zertifiziert seit: 14.06.2019
Norm: SN EN 13108-8:2005
Massongex
Produkt: mélange semi-hermétique et couches supérieures
Zertifikatsnummer: 02926
Zertifiziert seit: 14.06.2019
Norm: VSS 40 436:2019
Charles Gasser SA
Les Evouettes
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03353
Zertifiziert seit: 10.07.2018
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
FAMSA
Massongex
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02573
Zertifiziert seit: 21.12.2006
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Massongex
Produkt: granulats pour ballasts de voies ferrés
Zertifikatsnummer: 02575
Zertifiziert seit: 21.12.2006
Norm: EN 13450:2002/AC:2004
Massongex
Produkt: granulats pour des graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 02574
Zertifiziert seit: 20.01.2009
Norm: SN EN 13242
Massongex
Produkt: graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 03273
Zertifiziert seit: 20.01.2009
Norm: SN EN 13285:2021
Massongex
Produkt: enrochements
Zertifikatsnummer: 02576
Zertifiziert seit: 10.12.2014
Norm: EN 13383-1:2002/AC:2004
Massongex
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02572
Zertifiziert seit: 09.12.2016
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Gamsen Kies AG
Gamsen
Produkt: Gesteinskörnungen für Asphalt
Zertifikatsnummer: 02254
Zertifiziert seit: 26.09.2008
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Gamsen
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 02968
Zertifiziert seit: 04.08.2021
Norm: SN EN 13242
Gamsen
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03370
Zertifiziert seit: 04.08.2021
Norm: SN EN 13285:2021
Gebr. Zengaffinen AG
Niedergesteln
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01777
Zertifiziert seit: 01.05.2012
Norm: SN EN 13242
Niedergesteln
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03251
Zertifiziert seit: 01.05.2012
Norm: SN EN 13285:2021
Genetti SA
Chamoson
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02791
Zertifiziert seit: 13.04.2017
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
GOMBAU AG
Oberwald
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02184
Zertifiziert seit: 17.05.2017
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Oberwald
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03368
Zertifiziert seit: 17.05.2017
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Gravière d'Orsières Rausis et Cie SA
Orsières
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 03183
Zertifiziert seit: 27.09.2022
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Gravière de Sembrancher
Sembrancher
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 03066
Zertifiziert seit: 13.04.2022
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Gravière du Val d'Hérens SA - GVH
La Villette
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02670
Zertifiziert seit: 26.09.2008
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Holcim Bétondrance SA
Martigny
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03284
Zertifiziert seit: 04.11.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Holcim Praz SA
Sierre
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02604
Zertifiziert seit: 04.11.2005
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Sierre
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03282
Zertifiziert seit: 04.11.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Implenia Suisse SA
Etreys-Grône
Produkt: granulats pour des graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 02122
Zertifiziert seit: 09.06.2009
Norm: SN EN 13242
Grône
Produkt: graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 03064
Zertifiziert seit: 09.06.2009
Norm: SN EN 13285:2021
Rosel, Martigny
Produkt: granulats pour des graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 02120
Zertifiziert seit: 09.06.2009
Norm: SN EN 13242
Rosel, Martigny
Produkt: graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 03063
Zertifiziert seit: 09.06.2009
Norm: SN EN 13285:2021
St-Maurice
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02822
Zertifiziert seit: 21.04.2020
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
St-Maurice
Produkt: granulats pour des graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 02823
Zertifiziert seit: 21.04.2020
Norm: SN EN 13242
St-Maurice
Produkt: graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 03065
Zertifiziert seit: 21.04.2020
Norm: SN EN 13285:2021
Lathion Carrières & Garages SA
Grône
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02459
Zertifiziert seit: 14.01.2008
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Grône
Produkt: granulats pour mélanages hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02460
Zertifiziert seit: 14.01.2008
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Grône
Produkt: agrégats d'enrobés
Zertifikatsnummer: 02990
Zertifiziert seit: 20.10.2021
Norm: SN EN 13108-8:2005
Luginbühl et Cie SA
Sion
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02449
Zertifiziert seit: 04.10.2016
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
SABECO CONSTRUCTION SA
Centrale à Béton AMMANN, Monthey
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03354
Zertifiziert seit: 06.02.2019
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Sables et Graviers SA Pont-Chalais
Noës
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02461
Zertifiziert seit: 30.07.2012
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Noës
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03231
Zertifiziert seit: 30.07.2012
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Sagrave SA
Le Bouveret
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02187
Zertifiziert seit: 13.07.2006
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
SEP Sion SA
Sion
Produkt: enrobés bitumineux
Zertifikatsnummer: 03059
Zertifiziert seit: 03.12.2013
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Sion
Produkt: agérgats d'enrobés
Zertifikatsnummer: 03060
Zertifiziert seit: 03.12.2013
Norm: SN EN 13108-8:2005
SEVAL
Bramois
Produkt: enrobés bitumineux
Zertifikatsnummer: 02487
Zertifiziert seit: 11.12.2009
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
STEBAG - Steinbruch- und Belagslieferwerk AG
Hohtenn
Produkt: Gesteinskörnungen für Asphalt
Zertifikatsnummer: 02660
Zertifiziert seit: 26.09.2008
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Hohtenn
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 02969
Zertifiziert seit: 04.08.2021
Norm: SN EN 13242
Hohtenn
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03152
Zertifiziert seit: 04.08.2021
Norm: SN EN 13285:2021
Tapidrance
Martigny
Produkt: enrobés bitumineux
Zertifikatsnummer: 02483
Zertifiziert seit: 11.12.2009
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Martigny
Produkt: bétons bitumineux drainants
Zertifikatsnummer: 02484
Zertifiziert seit: 11.12.2009
Norm: EN 13108-7:2006/AC:2008
Martigny
Produkt: agrégats d'enrobés
Zertifikatsnummer: 02485
Zertifiziert seit: 11.12.2009
Norm: SN EN 13108-8:2005
Martigny
Produkt: mélange semi-hermétique et couches supérieures
Zertifikatsnummer: 02486
Zertifiziert seit: 11.12.2009
Norm: VSS 40 436:2019
Ulrich Imboden AG
Betonwerk Zermatt
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03177
Zertifiziert seit: 19.06.2016
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Randa
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02620
Zertifiziert seit: 03.01.2007
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Randa
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03176
Zertifiziert seit: 03.01.2007
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Randa
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01830
Zertifiziert seit: 14.09.2017
Norm: SN EN 13242
Randa
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03175
Zertifiziert seit: 14.09.2017
Norm: SN EN 13285:2021
Visp
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 01608
Zertifiziert seit: 12.12.2013
Norm: SN EN 13108-8:2005
Visp
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02623
Zertifiziert seit: 12.12.2013
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Visp
Produkt: Splittmastixasphalt
Zertifikatsnummer: 02624
Zertifiziert seit: 12.12.2013
Norm: EN 13108-5:2006/AC:2008
Visp
Produkt: Gussasphalt
Zertifikatsnummer: 02625
Zertifiziert seit: 12.12.2013
Norm: EN 13108-6:2006/AC:2008
Visp
Produkt: Offenporiger Asphalt
Zertifikatsnummer: 02626
Zertifiziert seit: 12.12.2013
Norm: EN 13108-7:2006/AC:2008
Visp
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 02627
Zertifiziert seit: 12.12.2013
Norm: VSS 40 436:2019
Visp
Produkt: Gesteinskörnungen für Asphalt
Zertifikatsnummer: 02622
Zertifiziert seit: 09.11.2013
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Vispe
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03179
Zertifiziert seit: 21.10.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Vispe
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02618
Zertifiziert seit: 11.07.2007
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Vispe
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01831
Zertifiziert seit: 19.11.2009
Norm: SN EN 13242
Vispe
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03178
Zertifiziert seit: 19.11.2009
Norm: SN EN 13285:2021
Valbéton SA
Bramois
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03234
Zertifiziert seit: 26.09.2008
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Vaudan SA
Le Châble VS
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 03439
Zertifiziert seit: 29.03.2023
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Le Châble VS
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03440
Zertifiziert seit: 29.03.2023
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Volken Beton AG
Fieschertal
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02051
Zertifiziert seit: 14.07.2010
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Fieschertal
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03449
Zertifiziert seit: 14.07.2010
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Gamsen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03450
Zertifiziert seit: 04.08.2008
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Hoh Gricht Mörel
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 02060
Zertifiziert seit: 02.03.2010
Norm: SN EN 13242
Hoh Gricht Mörel
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03054
Zertifiziert seit: 02.03.2010
Norm: SN EN 13285:2021
Leukerfeld
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03447
Zertifiziert seit: 10.04.2007
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Leukerfeld
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 02058
Zertifiziert seit: 16.12.2009
Norm: SN EN 13242
Leukerfeld
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03053
Zertifiziert seit: 16.12.2009
Norm: SN EN 13285:2021
Massa (Bitsch)
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02226
Zertifiziert seit: 20.03.2008
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Pfyn
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02053
Zertifiziert seit: 19.10.2007
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Pfyn
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03448
Zertifiziert seit: 16.12.2009
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Pfyn
Produkt: Gesteinskörnungen für Asphalt
Zertifikatsnummer: 02054
Zertifiziert seit: 12.03.2013
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
VOWEG AG
Leukerfeld
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02298
Zertifiziert seit: 14.04.2015
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Leukerfeld
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 02925
Zertifiziert seit: 14.04.2015
Norm: VSS 40 436:2019
Leukerfeld
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 02299
Zertifiziert seit: 14.05.2015
Norm: SN EN 13108-8:2005
Zenklusen Bau AG
Simplon-Dorf
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02354
Zertifiziert seit: 24.02.2012
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016